Tongerlo | Betrokkenheid
Tongerlo | Betrokkenheid

Betrokkenheid

Door goede samenwerking halen we het maximale uit al onze leerlingen

Goed onderwijs maken we samen. Daarom vinden we betrokkenheid van ouders en leerlingen en ander bevoegd gezag erg belangrijk. Scholengemeenschap Tongerlo heeft betrokkenheid op verschillende manieren geregeld. Zo werken we samen aan jouw ontwikkeling. Meedenken vinden we fijn!

Inzicht via Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem en een belangrijke bron van informatie. Daarin is het rooster te vinden en informatie over cijfers en activiteiten buiten de standaard lessen. Je kan er ook zien of je je huiswerk hebt gemaakt. En of je op tijd op school was. Natuurlijk is onze basis dat we alle vertrouwen hebben in jou!

Je ouders/verzorgers kunnen je schoolloopbaan dus goed volgen. Ben je boven de 18 jaar, dan moet je hier zelf toestemming voor geven. Jouw ouders krijgen dan geen standaard toegang meer.

Raad van Advies

Scholengemeenschap Tongerlo heeft ook een Raad van Advies. Deze raad heeft geen bestuurlijke rechten. De raad denkt wel mee geeft advies aan de directie over onderwijsplannen. De raad bestaat uit mensen die maatschappelijk betrokken zijn bij de onderwijslocaties van scholengemeenschap Tongerlo in Roosendaal.

Dankzij de tips van deze raad worden onze plannen en acties nog beter. Goed onderwijs maken we dus écht samen.

Tongerlo | Betrokkenheid

Leerlingenraad

Natuurlijk heb jij ook een belangrijke stem op school. DaVinci, Gertrudis en Norbertus hebben elk een eigen leerlingenraad. In deze raad zitten leerlingen uit verschillende klassen. De leerlingenraad fungeert als klankbord en geeft tips aan de schoolleiding over de tijd op school. Denk bijvoorbeeld aan schoolregels en aanpassingen in het gebouw. Of aan het bespreken van klachten van leerlingen. Ook denkt de leerlingenraad mee over leuke activiteiten en geeft tips over wat je in de pauze op school kunt kopen. Wij vinden het contact met de leerlingenraad heel belangrijk. Zo kunnen we jouw tijd op Norbertus, Gertrudis of DaVinci nóg fijner maken.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke taak. De raad denkt mee over grote plannen en heeft invloed op het beleid van scholengemeenschap Tongerlo. Er wordt in de raad besproken of de plannen passen bij de doelen van de onderwijslocaties. Maar ook of er genoeg samenhang in zit.

De medezeggenschapsraad bestaat uit mensen die bij scholengemeenschap Tongerlo werken, samen met enkele leerlingen en ouders van de drie onderwijslocaties van scholengemeenschap Tongerlo.

Er zijn afspraken gemaakt over onderwerpen waar de MR mee moet instemmen en wanneer de MR advies geeft aan de directie van scholengemeenschap Tongerlo. De vergaderingen zijn openbaar. Meer weten? Mail naar mr@tongerlo.nl.

Ouderraad

Elke onderwijslocatie heeft een eigen ouderraad. De ouderraad heeft geen formele status, maar fungeert als een belangrijk klankbord voor onze onderwijslocaties. De ouderraad zorgt voor goed contact en een goede samenwerking tussen de schoolleiding en ouders. Soms helpen ouders uit de ouderraad ook bij activiteiten op of buiten school.

Gertrudis | Quote

“Meedenken over alles wat er gebeurt op onze locatie vind ik superbelangrijk. Zo maak ik mijn tijd op school nóg leuker. Ik krijg ook vaak tips van andere leerlingen over wat ik kan zeggen tegen de schoolleiding. Er gebeurt ook echt iets mee. Daar ben ik best trots op.”