DaVinci | Begeleiding
DaVinci | Begeleiding

Begeleiding op DaVinci

Van leerlingbegeleiding maken wij veel werk!

Kies je voor DaVinci, dan kies je voor goede begeleiding. Dat betekent dus niet een uurtje begeleiding per week, maar altijd en overal begeleiding. Er zijn wel verschillen in de vorm van begeleiding. Er is basiszorg. Daar krijgt elke leerling mee te maken. Leerlingen met een bijzondere begeleidingsvraag krijgen daarvoor begeleiding op maat. Centraal staat wat jij wilt, wat jij kiest en wat jij nodig hebt.

Begeleiding is niet alleen een taak van de mentor en interne of externe deskundigen. Iedereen die bezig is met jouw onderwijs heeft hierin een rol. Daarom vinden we onze samenwerking op DaVinci heel belangrijk. We leggen graag uit hoe we dat hebben georganiseerd.

Service na school

School is een rustige plek om huiswerk te maken. Het geeft je extra tijd omdat je het thuis lastig vindt om aan de slag te gaan. Of omdat je tijdens de les niet goed hebt opgelet. Je kunt dan na school je huiswerk op school maken. Dat is bijvoorbeeld ook fijn als je thuis weinig ruimte hebt om te leren of als het er heel druk is. Soms halen je ook toetsen in na school.

Heb je de afspraak dat je naar de naschoolse service komt? Dan ben je ook verplicht om te komen. Ben je er niet, dan melden we dat in Magister.

Sectorteam

Het sectorteam heeft de belangrijkste taak in de leerlingbegeleiding op onze school. Het sectorteam bestaat uit mentoren, de leerlingcoördinator, de overige docenten en de manager onderwijs.

De brugklasmentoren op DaVinci zijn mevrouw Walkier, mevrouw Luijten, mevrouw Verbeem, meneer Van Empel en meneer Jongmans. Zij hebben veel aandacht voor jouw loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB).

Aan het einde van groep 8 maak je al kennis met jouw mentor. Bij je mentor kun je altijd terecht. Je ziet hem of haar heel vaak. Soms met de hele klas, soms alleen. Jouw mentor let op of het goed gaat met jou en met je cijfers. Ook helpt jouw mentor je met het kiezen van vakken en profielen. Contact met je ouders verloopt vaak ook via de mentor.

DaVinci | Begeleiding

Sectorteam

Het sectorteam heeft de belangrijkste taak in de leerlingbegeleiding op onze school. Het sectorteam bestaat uit mentoren, de leerlingcoördinator, de overige docenten en de manager onderwijs.

De brugklasmentoren op DaVinci zijn mevrouw Walkier, mevrouw Luijten, mevrouw Verbeem, meneer Van Empel en meneer Jongmans. Zij hebben veel aandacht voor jouw loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB).

Aan het einde van groep 8 maak je al kennis met jouw mentor. Bij je mentor kun je altijd terecht. Je ziet hem of haar heel vaak. Soms met de hele klas, soms alleen. Jouw mentor let op of het goed gaat met jou en met je cijfers. Ook helpt jouw mentor je met het kiezen van vakken en profielen. Contact met je ouders verloopt vaak ook via de mentor.

Leerlingcoördinatoren

DaVinci heeft ook verschillende leerlingcoördinatoren. De coördinator voor de vmbo-brugklas is mevrouw Van Hassel. Voor praktijkonderwijs is dat mevrouw Van de Sande.

De brugklascoördinator is vooral bezig met de zorg voor brugklasleerlingen en het organiseren van activiteiten voor leerlingen uit groep 7 en 8. Mevrouw Van Hassel en mevrouw Van de Sande vormen samen met je mentor een belangrijk aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers. Samen letten ze goed op of je (vaak) te laat komt of niet komt zonder je af te melden. Ook de verzuimcoördinator helpt daar in mee. Dat doen we omdat we graag willen weten of je veilig thuis bent en of het goed met je gaat.

DaVinci | Amelie van de Sande

Mevrouw Van de Sande

Brugklascoördinator PrO

DaVinci | Kim van Hassel

Mevrouw Van Hassel

Brugklascoördinator vmbo

DaVinci | Begeleiding

Vertrouwenspersonen

Soms krijg je te maken met heel vervelende dingen. Denk aan agressie, pesten, geweld of seksuele intimidatie. Dan kun je altijd terecht bij onze vertrouwenspersonen. Zij nemen jouw klacht serieus. Zij gaan vertrouwelijk om met jouw verhaal. In sommige gevallen doen onze vertrouwenspersonen voorstellen aan jou of er een klacht ingediend moet worden.

Op DaVinci zijn mevrouw Vermeulen en meneer Dinslage de vertrouwenspersonen.

Ondersteuningsteam

DaVinci heeft een groot ondersteuningsteam. Daarin zit onder andere de ondersteuningscoördinator. Die overlegt vaak met de leerlingcoördinatoren.

Je kunt bij het ondersteuningsteam terecht als je extra hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer je dyslectisch bent of dyscalculie hebt. Of wanneer plannen en organiseren voor jou heel moeilijk is. Of als je moeite hebt met je concentratie door bijvoorbeeld ADD.

Heb je een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan kom je in aanmerking voor extra voorzieningen. Je mag in sommige gevallen langer over een toets doen. Of de toets op de computer maken in plaats van zelf schrijven. Wat we kunnen doen, hangt af van jouw verklaring en jouw uitdagingen. We leren je ook om zo goed mogelijk met jouw taal- of rekenprobleem om te gaan.

Soms heb je meer hulp nodig dan alleen de ondersteuning op school. Het ondersteuningsteam heeft daarom contacten met externe professionele hulpverlening. We overleggen regelmatig met de leerplichtambtenaar, de jeugdprofessional, de jeugdarts en de wijkagent. Jouw uitdagingen worden pas besproken in een team buiten school als je ouders/verzorgers daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Anti-pestbeleid

Op DaVinci proberen we pesten te voorkomen. Iedereen mag er zijn. We hebben duidelijke afspraken over hoe pesten wordt aangepakt.  Ouders worden altijd geïnformeerd. We hebben dan contact met zowel de ouders van de gepeste leerling als de ouders van pestende leerlingen. Beide partijen hebben op hun eigen manier steun nodig. Ook de rest van de groep wordt erbij betrokken. Samen kijken we wat er verbeterd kan worden.

DaVinci

Meer weten over de begeleiding op DaVinci?

Gertrudis
Tongerlo
Norbertus
Gertrudis | mobiel
Tongerlo
Norbertus