DaVinci | Betrokkenheid
DaVinci | Betrokkenheid

Betrokkenheid vinden we belangrijk

Bij DaVinci werken we in een team aan goed onderwijs

Goed onderwijs maken we samen. Daarom vinden we betrokkenheid van ouders en leerlingen en ander bevoegd gezag belangrijk. Scholengemeenschap Tongerlo heeft betrokkenheid goed geregeld, ook op haar onderwijslocaties. Zo werken we samen aan jouw ontwikkeling. Meedenken vinden we fijn!

DaVinci | Betrokkenheid

Inzicht via Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem en een belangrijke bron van informatie. Daarin is het rooster te vinden en informatie over cijfers en activiteiten buiten de standaard lessen. Je kan er ook zien of je je huiswerk hebt gemaakt. En of je op tijd op school was. Natuurlijk is onze basis dat we alle vertrouwen hebben in jou!

Je ouders/verzorgers kunnen je schoolloopbaan dus goed volgen. Ben je boven de 18 jaar, dan moet je hier zelf toestemming voor geven. Jouw ouders krijgen dan geen standaard toegang meer.

DaVinci | Betrokkenheid
DaVinci | Ons verhaal

Ouderavonden

DaVinci organiseert verschillende ouderavonden. Soms is dat in een grote groep, bijvoorbeeld bij de start van het schooljaar. Op andere momenten zijn dat persoonlijke gesprekken. We bespreken dan jouw studieresultaten samen met je ouders/verzorgers. Ook praten we over hoe jij je ontwikkelt.

Jouw ouders/verzorgers kunnen zelf ook een afspraak maken met de mentor, vakdocent en leerlingcoördinator. Andersom kan jouw mentor of leerlingcoördinator ook een gesprek aanvragen.

Ouderraad

DaVinci heeft een eigen ouderraad. De ouderraad vormt de brug tussen ouders, docenten en directie. De ouderraad heeft geen formele status, maar fungeert als een belangrijk klankbord voor onze school. De ouderraad denkt actief mee over de toekomst van de leerlingen. De ouderraad vergadert een paar keer per jaar met de directeur en een of meerdere onderwijsmanagers. Soms helpen ouders uit de ouderraad bij activiteiten op of buiten school.

Meer weten? Mail naar ouderraad.davinci@tongerlo.nl.

DaVinci | Betrokkenheid

Leerlingenraad

Natuurlijk heb jij ook een belangrijke stem op school. In de leerlingenraad van DaVinci zitten leerlingen uit alle leerjaren en alle afdelingen van de school.  De leerlingenraad fungeert als klankbord en geeft tips aan de schoolleiding over de tijd op school. Denk bijvoorbeeld aan schoolregels en aanpassingen in het gebouw. Of aan het bespreken van klachten van leerlingen. Ook denkt de leerlingenraad mee over leuke activiteiten en geeft advies over wat je in de pauze op school kunt kopen.

DaVinci | Betrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is geregeld op het niveau van scholengemeenschap Tongerlo. De MR heeft een belangrijke taak. Zij denkt mee over grote plannen en heeft invloed op het beleid van scholengemeenschap Tongerlo. Er wordt in de raad besproken of de plannen passen bij de doelen van de onderwijslocaties. Maar ook of er genoeg samenhang in zit.

De medezeggenschapsraad bestaat uit mensen die bij scholengemeenschap Tongerlo werken, samen met enkele leerlingen en ouders van onze drie onderwijslocaties. Er zijn afspraken gemaakt over onderwerpen waar de MR mee moet instemmen en wanneer zij advies geeft aan de directie van scholengemeenschap Tongerlo.

Meer weten? Mail naar mr@tongerlo.nl.

Raad van Advies

Scholengemeenschap Tongerlo heeft een Raad van Advies. Deze raad heeft geen bestuurlijke rechten, maar denkt mee en geeft advies aan de directie over onderwijsplannen. De raad bestaat uit mensen die maatschappelijk betrokken zijn bij de onderwijslocaties van scholengemeenschap Tongerlo in Roosendaal. Dankzij hun tips worden onze plannen nóg beter. Goed onderwijs maken we dus écht samen.

DaVinci

Vragen over hoe wij betrokkenheid regelen bij DaVinci?

Gertrudis
Tongerlo
Norbertus
Gertrudis | mobiel
Tongerlo
Norbertus