Praktijkonderwijs op DaVinci

Onze leerlingen hebben talent!

Je komt naar praktijkonderwijs omdat je leert op een andere manier. Je vond het moeilijk op de basisschool. En je hebt een achterstand. Dat geeft niets. Bij DaVinci kijken we in de eerste plaats naar wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je krijgt in het praktijkonderwijs veel aandacht. Het gebouw heeft ook een eigen ingang voor leerlingen van het praktijkonderwijs. Wij hebben het klein georganiseerd, zodat we jou écht zien.

DaVinci | Ons onderwijs | praktijkonderwijs

Je krijgt bij praktijkonderwijs dus meer persoonlijke aandacht dan mogelijk is in bijv. het vmbo. Je zit ook in een kleine klas. Je doet vaak werk met je handen. Sommige lokalen zien eruit alsof je al werkt in de praktijk.

Je blijft maximaal 5 jaar op DaVinci. We bereiden je voor op 3 vervolgstappen:

  1. Je gaat werken met begeleiding.
  2. Je gaat werken.
  3. Je gaat naar het vervolgonderwijs in het ROC.

School is ook leuk

Natuurlijk zijn er ook schoolfeesten, schoolreisjes, sportdagen en toernooien. Ook zijn er ieder schooljaar leuke dagjes weg. Soms komt er ook een gastspreker op school. En wat denk je van een survivalkamp in de Belgische Ardennen? Het kan allemaal op het praktijkonderwijs bij DaVinci!

DaVinci | Ons onderwijs | praktijkonderwijs
DaVinci | Ons onderwijs | praktijkonderwijs

Verschillende vakken

De vakken in het praktijkonderwijs zijn ingericht in verschillende domeinen. Er zijn geen tussenuren en er vallen zo min mogelijk lessen uit. We leggen de domeinen aan je uit.

In het domein Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) krijg je de volgende vakken:

Nederlands

Engels

Wiskunde/rekenen

Het domein Vrije tijd heeft de volgende vakken:

Lichamelijke opvoeding (LO, gym)

Muziek en drama

Verschillende kunstvakken

Vrijetijdsbesteding

DaVinci | Ons onderwijs | praktijkonderwijs
DaVinci | Ons onderwijs | praktijkonderwijs | leer- en buurttuin

In het domein Werken krijg je te maken met de verschillende richtingen van beroepen:

Economie, waaronder magazijn, kantoor en winkelpraktijk

Techniek waaronder algemene techniek, hout- en metaalbewerking

Zorg en dienstverlening waaronder facilitaire dienst en horeca

Groen, waaronder tuin-, terrein-, dier- en plantverzorging in onze leer- en buurttuin

Bij het onderdeel arbeidstoeleiding leer je over werk en wat daar allemaal bij komt kijken. Stagelopen is een belangrijk onderdeel. Dat doe je eerst op school. Bij het vak arbeidstraining werk je aan levensechte opdrachten. DaVinci heeft ook een eigen Leerbedrijf. Samen maken we heel veel producten en we verkopen ze ook. In de bovenbouw ga je op stage buiten DaVinci.

DaVinci | Ons onderwijs | praktijkonderwijs | leer- en buurttuin

Burgerschap is ook een belangrijk domein. Daarin besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden.  Je leert hier wat er op je afkomt om zelfstandig te kunnen leven.

Certificaten

Je werkt toe naar het behalen van een certificaat. Dat kan in verschillende richtingen:

  • Facilitaire dienstverlening
  • Techniek
  • Groen
  • Economie
  • Horeca/catering

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

DaVinci maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027). We gebruiken het geld uit deze subsidie om je extra goed te kunnen voorbereiden op werk of een vervolgopleiding.

Zo breiden we hiermee de stagebegeleiding uit. Ook kunnen we nu meerdere cursussen aanbieden die horen bij een bepaald werkveld. Tot slot blijven we de praktijkvakken op DaVinci verder professionaliseren. Deze subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

DaVinci | Groep 7-8 | Leermiddelen
DaVinci

Meer weten over het praktijkonderwijs bij DaVinci?