Gertrudis | Begeleiding
Gertrudis | Begeleiding

Begeleiding op Gertrudis

Met de juiste ondersteuning kom je verder

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is best groot en soms ook spannend. Je staat er op Gertrudis niet alleen voor. Alle leraren, mentoren, coördinatoren en ons zorgteam helpen je waar dat nodig is. In de les of daarbuiten. Centraal staat wat jij wilt, wat jij kiest en wat jij nodig hebt. Dat noemen we loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB).

Gertrudis | Begeleiding

Huiswerkklas

Een heel praktische vorm van begeleiding is de huiswerkklas. Je kunt dan na school je huiswerk op school maken. Dat is bijvoorbeeld fijn als je thuis weinig ruimte hebt om te leren of als het er heel druk is. Je maakt je huiswerk in principe zelfstandig. Maar er is wel een docent aanwezig aan wie je vragen kunt stellen.

Mentoren

Kom je naar Gertrudis? Dan maak je aan het einde van groep 8 al kennis met jouw mentor. Bij je mentor kun je altijd terecht. Je ziet hem of haar heel vaak. Soms met de hele klas, soms alleen. Jouw mentor let op of het goed gaat met jou en met je cijfers. Ook helpt jouw mentor je met het kiezen van vakken en profielen. Contact met je ouders verloopt vaak ook via de mentor.

Een paar keer per week begint jouw schooldag met een dagstart door je mentor. Je mentor neemt de dag dan door met je klas. Je kunt ook met vragen bij je mentor terecht. Als er iets belangrijks is gebeurd, praat je daarover in de dagstart.

Meneer Nijssen, mevrouw Reijenga, meneer Van Binsbergen, mevrouw Elzakkers en mevrouw Van der Aa staan voor je klaar! Ze krijgen daarbij goed hulp van leerlingen uit klas 3. Dat noemen we leerlingmentoren. Zij hebben veel aandacht voor LOB.

Gertrudis | Begeleiding

Een paar keer per week begint jouw schooldag met een dagstart door je mentor. Je mentor neemt de dag dan door met je klas. Je kunt ook met vragen bij je mentor terecht. Als er iets belangrijks is gebeurd, praat je daarover in de dagstart.

Meneer Nijssen, mevrouw Reijenga, meneer Van Binsbergen, mevrouw Elzakkers en mevrouw Van der Aa staan voor je klaar! Ze krijgen daarbij goed hulp van leerlingen uit klas 3. Dat noemen we leerlingmentoren. Zij hebben veel aandacht voor LOB.

Leerlingcoördinatoren

Op Gertrudis zijn verschillende leerlingcoördinatoren. Er is een coördinator voor de onderbouw en een coördinator voor de bovenbouw. Voor de onderbouw is dat is meneer Van Etten.

De leerlingcoördinator is vooral bezig met de zorg voor leerlingen en het organiseren van activiteiten voor leerlingen uit groep 7 en 8. Meneer Van Etten vormt samen met je mentor een belangrijk aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers. Samen letten ze goed op of je (vaak) te laat komt of niet komt zonder je af te melden. Ook de verzuimcoördinator helpt daar in mee. Dat doen we omdat we graag willen weten of je veilig thuis bent en of het goed met je gaat.

Gertrudis | Stefan van Etten

Meneer Van Etten

Leerlingcoördinator onderbouw

Gertrudis | Begeleiding

Vertrouwenspersonen

Soms krijg je te maken met heel vervelende dingen. Denk aan agressie, pesten, geweld of seksuele intimidatie. Dan kun je altijd terecht bij onze vertrouwenspersonen. Zij nemen jouw klacht serieus. Zij gaan vertrouwelijk om met jouw verhaal. In sommige gevallen doen onze vertrouwenspersonen voorstellen aan jou of er een klacht ingediend moet worden.

Voor Gertrudis zijn meneer Van Binsbergen en meneer Van Diepingen de vertrouwenspersonen.

Ondersteuningsteam

Gertrudis heeft een zorgteam. Daarin zit onder andere de ondersteuningscoördinator. Die overlegt vaak met de leerlingcoördinatoren.

Je kunt bij het ondersteuningsteam terecht als je extra hulp nodig hebt om je diploma te halen. Wanneer je dyslectisch bent of dyscalculie hebt bijvoorbeeld. Of wanneer plannen en organiseren voor jou heel moeilijk is. Of als je moeite hebt met je concentratie door bijvoorbeeld ADD. Heb je een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan kom je in aanmerking voor extra voorzieningen. Je mag in sommige gevallen langer over een toets doen. Of de toets op de computer maken in plaats van zelf schrijven. Wat we kunnen doen, hangt af van jouw verklaring en uitdagingen. We leren je om zo goed mogelijk met je taal- of rekenprobleem om te gaan.

Anti-pestbeleid

Ook het anti-pestbeleid is een belangrijke taak van deze persoon. Bij pestgedrag is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders. In het anti-pestprotocol staat  wat de school doet aan het voorkomen van pesten en hoe pesten op school aangepakt wordt.

Soms heb je meer hulp nodig dan alleen de ondersteuning op school. Het ondersteuningsteam heeft daarom contacten met externe professionele hulpverlening. We overleggen regelmatig met de jeugdprofessional, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en de wijkagent. Jouw uitdagingen worden pas besproken in een team buiten school als je ouders/verzorgers daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Tongerlo | Gertrudis

Meer weten over de begeleiding bij Gertrudis?

DaVinci
Tongerlo
Norbertus
DaVinci
Tongerlo
Norbertus