Norbertus | Begeleiding
Norbertus | Begeleiding

Begeleiding van onze leerlingen

Op Norbertus doen we het samen!

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is best groot en soms ook spannend. Het team van Norbertus helpt je hierbij.  Alle leraren, mentoren, coördinatoren en ons zorgteam helpen je waar dat nodig is.  In de les of daarbuiten. Centraal staat wat jij wilt, wat jij kiest en wat jij nodig hebt. Dat noemen we loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB).

Mentoren

School is meer dan een diploma halen. Op Norbertus helpen we je met het antwoord geven op vragen als wie ben ik, waar ben ik goed in en waar word ik blij van? Jouw mentor speelt een grote rol bij het zoeken naar het antwoord op deze vragen. Jouw mentor let op of het goed gaat met jou en met je cijfers. Ook helpt jouw mentor je met het kiezen van vakken en profielen.

Op Norbertus zie je jouw mentor heel veel, soms alleen, vaak met de hele klas. In de eerste periode van de brugklas heb je zelfs 4 uur per week een mentorlesuur. Je leert in die tijd hoe je het beste kunt leren. Je mentor helpt met het maken van planningen. Ook ontdek je welke manier van leren het beste bij jou past. Jouw mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders en andere vakdocenten. Nog voor jouw start op Norbertus heb je al kennisgemaakt met je mentor.

Norbertus | Begeleiding

Op Norbertus zie je jouw mentor heel veel, soms alleen, vaak met de hele klas. In de eerste periode van de brugklas heb je zelfs 4 uur per week een mentorlesuur. Je leert in die tijd hoe je het beste kunt leren. Je mentor helpt met het maken van planningen. Ook ontdek je welke manier van leren het beste bij jou past. Jouw mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders en andere vakdocenten. Nog voor jouw start op Norbertus heb je al kennisgemaakt met je mentor.

Leerlingcoördinatoren

Op Norbertus zijn er op elk niveau leerlingcoördinatoren. De leerlingcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de mentor. Voor de brugklas is dat meneer Van Beers. De leerlingcoördinator voor de brugklas is vooral bezig met de zorg voor leerlingen en het organiseren van activiteiten voor leerlingen uit groep 7 en 8. Meneer Van Beers vormt samen met je mentor een belangrijk aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers. Samen letten ze er goed op of je (vaak) te laat komt of niet komt zonder je af te melden. Ook de verzuimcoördinator helpt daar in mee. Dat doen we omdat we graag willen weten of je veilig thuis bent en of het goed met je gaat.

Norbertus | Marc van Beers

Meneer Van Beers

Brugklascoördinator

Vakdocenten

Norbertus heeft veel vakdocenten. Een vakdocent geeft les aan de hele klas, maar geeft jou alleen ook aandacht. Vakdocenten overleggen met jouw mentor over hoe het met je gaat in de klas en met het vak. Docenten bij Norbertus vormen samen dus een sterk team om jou heen.

Decanen

Je komt ook decanen tegen op Norbertus. Zij maken het Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)- programma voor alle schooljaren. Decanen geven voorlichting aan jou en je ouders/ verzorgers over jouw profielkeuze in de bovenbouw. En over welke mogelijkheden je allemaal hebt na jouw tijd bij Norbertus.

Norbertus | Begeleiding

Vertrouwenspersonen

Soms krijg je te maken met heel vervelende dingen. Denk aan agressie, pesten, geweld of seksuele intimidatie. Dan kun je altijd terecht bij onze vertrouwenspersonen. Zij nemen jouw klacht serieus. Zij gaan vertrouwelijk om met jouw verhaal. In sommige gevallen doen onze vertrouwenspersonen voorstellen aan jou of er een klacht ingediend moet worden.

Bij Norbertus zijn mevrouw Verhoeff en meneer Hout de vertrouwenspersonen.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam gaat over zorg op school. Daarin zit onder andere de ondersteuningscoördinator. Die overlegt vaak met de leerjaarcoördinatoren. Maar ook jouw mentor en vakdocenten kloppen wel eens met vragen aan.

Je kunt bij het ondersteuningsteam terecht als je extra hulp nodig hebt om je diploma te halen. Bijvoorbeeld wanneer je dyslectisch bent of dyscalculie hebt. Of wanneer plannen en organiseren voor jou moeilijk is. Of als je moeite hebt met je concentratie door bijvoorbeeld ADD. Heb je een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan kom je in aanmerking voor extra voorzieningen. Je mag in sommige gevallen bijvoorbeeld langer over een toets doen. Of de toets op de computer maken in plaats van zelf schrijven. Wat we kunnen doen, hangt af van jouw verklaring en uitdagingen. We leren je om zo goed mogelijk met jouw uitdagingen om te gaan.

Anti-pestbeleid

Ook het anti-pestbeleid is een belangrijke taak van de ondersteuningscoördinator. Bij pestgedrag is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders.

In het anti-pestprotocol staat wat de school doet aan het voorkomen van pesten en hoe pesten op school aangepakt wordt.

Ondersteuning bij hoogbegaafdheid

Norbertus is een fijne school voor hoogbegaafden. Norbertus is een begaafdheidsprofielschool. Dit betekent dat hoogbegaafde en meer-begaafde leerlingen de mogelijkheid krijgen om een programma op maat te volgen. Jouw rooster wordt dan aangepast. Je kunt dan bijvoorbeeld extra dingen doen of sneller je diploma halen. In ons ondersteuningsteam zitten docenten die goed kunnen helpen bij vragen van hoogbegaafden.

Externe hulpverlening

Soms heb je meer hulp nodig dan alleen de ondersteuning op school. Het ondersteuningsteam heeft daarom contacten met externe professionele hulpverlening. We overleggen regelmatig met de jeugdprofessional, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en de wijkagent. Jouw uitdagingen worden pas besproken in een team buiten school als je ouders/verzorgers daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Tongerlo | Norbertus

Meer weten over de begeleiding bij Norbertus?