Norbertus | Betrokkenheid
Norbertus | Betrokkenheid

Betrokkenheid vinden we belangrijk

Samen werken aan goed onderwijs voor al onze leerlingen!

Op Norbertus willen we ook onszelf steeds blijven ontwikkelen. Want we willen het beste voor jou. We doen onderzoek naar wat goed onderwijs is. En kijken goed naar onze resultaten. De kwaliteit van ons onderwijs is heel goed. Dat willen we vasthouden. Dat doen we door veel samen te werken. Op Norbertus vinden we betrokkenheid van ouders en leerlingen en ander bevoegd gezag erg belangrijk. Alle mensen om jou heen dragen bij aan jouw ontwikkeling. Samen vormen we een sterk team om jou heen.

Norbertus | Betrokkenheid

Inzicht via Magister

Magister is ons leerlingvolgsysteem en een belangrijke bron van informatie. Daarin is het rooster te vinden en informatie over cijfers en activiteiten buiten de standaard lessen. Je kan er ook zien of je je huiswerk hebt gemaakt. En of je op tijd op school was. Natuurlijk is onze basis dat we alle vertrouwen hebben in jou!

Je ouders/verzorgers kunnen je schoolloopbaan dus goed volgen. Ben je boven de 18 jaar, dan moet je hier zelf toestemming voor geven. Jouw ouders krijgen dan geen standaard toegang meer.

Ouderavonden

Norbertus organiseert verschillende ouderavonden. Soms is dat in een grote groep, bijvoorbeeld bij de start van het schooljaar. Op andere momenten zijn dat persoonlijke gesprekken. We bespreken dan jouw studieresultaten samen met je ouders/verzorgers. Ook praten we over hoe jij je ontwikkelt.

Jouw ouders/verzorgers kunnen zelf ook een afspraak maken met de mentor, vakdocent en leerlingcoördinator. Andersom kan jouw mentor of leerlingcoördinator ook een gesprek aanvragen.

Norbertus | Betrokkenheid
Norbertus | Ons verhaal | Betrokkenheid

Ouderraad

Norbertus heeft een eigen ouderraad. De ouderraad vormt de brug tussen ouders, docenten en directie. De ouderraad heeft geen formele status, maar fungeert als een belangrijk klankbord voor onze school. De ouderraad denkt actief mee over de toekomst van de leerlingen. De ouderraad vergadert een paar keer per jaar met de directeur en een of meerdere onderwijsmanagers. Soms helpen ouders uit de ouderraad bij activiteiten op of buiten school.

Meer weten? Mail naar ouderraad.norbertus@tongerlo.nl.

Leerlingenraad

Natuurlijk heb jij ook een belangrijke stem op school. Norbertus heeft een eigen leerlingenraad. Om goed te weten wat er op school speelt, heeft de leerlingenraad contacten met de ouderraad en medezeggenschapsraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende klassen. Elke leerling uit elk leerjaar kan zich verkiesbaar opstellen en gekozen worden.

De leerlingenraad fungeert als klankbord en geeft tips aan de schoolleiding over de tijd op school. Denk bijvoorbeeld aan schoolregels en aanpassingen in het gebouw. Of aan het bespreken van klachten van leerlingen. Ook denkt de leerlingenraad mee over leuke activiteiten en geeft advies over wat je in de pauze op school kunt kopen. Wij vinden het contact met de leerlingenraad heel belangrijk. Zo kunnen we de tijd op Norbertus nóg fijner maken.

Ik vind het heel fijn om in de leerlingenraad te zitten. We hebben al veel acties georganiseerd. Bijvoorbeeld een vegetarische dag in de catering en een inzamelactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ook praten we met de leiding van de school over de lessen en het rooster. Ik vind het belangrijk dat je ook iets doet met de ideeën die je hebt.

Norbertus | gebouw Lyceumlaan

Bouwraad

Ons gebouw aan de Lyceumlaan wordt verbouwd. In schooljaar 2024-2025 verhuizen we van onze tijdelijke plek aan de Bovendonk terug naar onze prachtige oude stek vlakbij het centraal station. We behouden de historie van het gebouw en krijgen er een groot modern deel bij. In de nieuwbouw van Norbertus moet elke leerling zich fijn voelen. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen meedenken over de bouw. Hiervoor hebben we een bouwraad opgericht. De leerlingen van de bouwraad praten met de leiding van de school over belangrijke punten in de bouw en inrichting.

Norbertus | gebouw Lyceumlaan

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is geregeld op het niveau van scholengemeenschap Tongerlo. De MR heeft een belangrijke taak. Zij denkt mee over grote plannen en heeft invloed op het beleid van scholengemeenschap Tongerlo. Er wordt in de raad besproken of de plannen passen bij de doelen van de onderwijslocaties. Maar ook of er genoeg samenhang in zit.

De medezeggenschapsraad bestaat uit mensen die bij scholengemeenschap Tongerlo werken, samen met enkele leerlingen en ouders van onze drie onderwijslocaties. Er zijn afspraken gemaakt over onderwerpen waar de MR mee moet instemmen en wanneer zij advies geeft aan de directie van scholengemeenschap Tongerlo.

Meer weten? Mail naar mr@tongerlo.nl.

Raad van Advies

Scholengemeenschap Tongerlo heeft een Raad van Advies. Deze raad heeft geen bestuurlijke rechten, maar denkt mee en geeft advies aan de directie over onderwijsplannen. De raad bestaat uit mensen die maatschappelijk betrokken zijn bij de onderwijslocaties van scholengemeenschap Tongerlo in Roosendaal. Dankzij hun tips worden onze plannen nóg beter. Goed onderwijs maken we dus écht samen.

Tongerlo | Norbertus

Vragen over hoe wij betrokkenheid regelen bij Norbertus?