Ziek of kort verzuim melden

Ziek melden

Uw kind is ziek, dat is al vervelend genoeg. Toch is het belangrijk dat we dit goed registreren. Via de button hieronder leest u de instructie hoe dit in zijn werk gaat via Magister.

Weer beter?

Als uw kind weer naar school gaat, hoeft u niets te doen. De docenten melden uw kind in de les als ‘present’. Daardoor is een apart briefje of aantekening in het contactboekje niet nodig.

Geen afmelding

Mocht uw kind niet aanwezig zijn zonder afmelding, dan gaat de school altijd na wat de reden van absentie was en schakelt indien nodig de leerplichtambtenaar in.

Meer informatie over het aanvragen van bijvoorbeeld langdurig verlof kunt u vinden in het verzuimprotocol bij documenten.

Kort verzuim melden

Andere afwezigheid dan ziek zijn, bijvoorbeeld een doktersbezoek, moet minimaal 1 dag van tevoren worden gemeld via Magister.

Tongerlo | locatie_Gertrudis