Ziek of kort verzuim melden

Ziek melden

Uw kind is ziek, dat is al vervelend genoeg. Toch is het belangrijk dat we dit goed registreren. Voor de locaties Gertrudis en Norbertus gebeurt dat via Magister. Via de button hieronder leest u de instructie hoe dit in zijn werk gaat.

DaVinci heeft sinds dit schooljaar niet meer de mogelijk om ziekmelden via Magister te doen, ouders moeten telefonisch contact opnemen met de school.

U meldt uw kind vóór aanvang van het eerste lesuur ziek via telefoonnummer 0165 – 79 21 00. Als uw kind nog een dag ziek thuisblijft, meldt u uw kind opnieuw ziek vóór het eerste lesuur. Dit herhaalt u op alle dagen dat uw kind ziek thuis blijft.

Weer beter?

Als uw kind weer naar school gaat, hoeft u niets te doen. De docenten melden uw kind in de les als ‘present’. Daardoor is een apart briefje of aantekening in het contactboekje niet nodig.

Geen afmelding

Mocht uw kind niet aanwezig zijn zonder afmelding, dan gaat de school altijd na wat de reden van absentie was en schakelt indien nodig de leerplichtambtenaar in.

Meer informatie over het aanvragen van bijvoorbeeld langdurig verlof kunt u vinden in het verzuimprotocol bij documenten.

Kort verzuim melden

Andere afwezigheid dan ziek zijn, bijvoorbeeld een doktersbezoek, moet minimaal 1 dag van tevoren worden gemeld via het 'aanvraagformulier kort verzuim’.

Kies hieronder het juiste formulier van de schoollocatie van uw kind en vul de gevraagde gegevens in.

Tongerlo | locatie_Gertrudis